Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie

Menu:

Adres:
Ul. Okrzei 38
  • 22-300 Krasnystaw
  • tel:(82) 576-65-95
  •                                           
  •     
  •     Stronę prowadzi:
a.studio
   
    Copyright © 2011
Historia parafii w pigułce
    Idea utworzenia nowej Parafii w rozbudowującym i rozwijającym się Krasnymstawie zrodziła się w latach 80-tych ubiegłego stulecia. Starania o jej utworzenie podejmowali pracujący w kościółku księża. Wtedy też pojawiła się myśl o budowie nowej świątyni.
   Narodziny Parafii miały miejsce 3 kwietnia 1984 r. To właśnie wtedy Biskup Lubelski Bolesław Pylak podpisał dekret erekcyjny, na mocy którego w Dekanacie Krasnostawskim z Parafii św. Franciszka Ksawerego wydzielono nową Parafię p.w. Trójcy Przenajświętszej. Nominację na proboszcza otrzymał ks. Stanisław Obara – dotychczasowy rektor Kościoła. Wikariuszami Parafii zostali: ks. Ryszard Wróbel i ks. Adam Siedlecki. Pracowały trzy siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Funkcję organisty pełnił p. Władysław Nieoczym. Nie było Rady Duszpasterskiej. 
   Budynki kościelne mają swoją bogatą przeszłość. Rząd carski odebrał augustianom krasnostawskim ich stary kościół i klasztor, które były fundacją Władysława Jagiełły. Jako rekompensatę wybudowano zakonnikom nowe pomieszczenia mieszkalne wraz z małą świątynią. Parterowy klasztor wymurowano około 1826 r., a obok postawiono budynek gospodarczy. Obecny kościół pw. Trójcy Przenajświętszej został wzniesiony dla augustianów w latach 1825 – 1826 według projektu Wawrzyńca Ziółkowskiego, konsekrowany w październiku 1829 r. przez Bpa Wojakowskiego. Po kasacie zakonu kościół razem z klasztorem oddano początkowo unitom, a po 1875 r. prawosławnym. W rękach tych ostatnich zabudowania znajdowały się do 1917 r., po czym wróciły do katolików (klasztor na okres 30 lat). Świątyni nadano charakter kościoła rektoralnego. Po 1948 r. w utraconym ponownie dawnym klasztorze mieścił się sierociniec (do niedawna dom dziecka). Później ulokowano tu Bibliotekę Pedagogiczną i Poradnię Wychowawczo – Zawodową. W 1991 r. budynek został przywrócony własności kościelnej i zaczął pełnić funkcję plebanii.
   Dzwonnica przykościelna wg projektu Marconiego, wzniesiona w tym samym czasie co świątynia runęła w 1993 r., została odbudowana w roku 1996 i włączona w mury rozbudowanego kościoła.

                   Ważne wydarzenia z historii Parafii:    
       
16.03.1985 r. – odejście z Parafii ks. Stanisława Obary i kanoniczne przejęcie Parafii przez ks. Marcina Jankiewicza. W czasie dwuletniego duszpasterstwa ks. Marcin Jankiewicz zapoczątkował pracę wspólnot neokatechumenalnych, wprowadził homilię na Mszy Św. wieczorowej, katechezę dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych, nauki przedmałżeńskie. Zrealizowano kilka ważnych inwestycji: odnowiono wnętrze kościółka, wykupiono plac pod budowę nowego kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia, założono księgi wieczyste na grunty Parafii oraz przejęto cmentarz od par. św. Franciszka Ksawerego.
13.03.1987 r. – przekazanie Parafii ks. Józefowi Czerwonce, którego liturgicznie w obowiązki proboszcza wprowadzono 22.03.1987 r. Nowy proboszcz kontynuuje dzieło katechumenalne swojego poprzednika, rozpoczyna budowę nowego kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia, którego zostaje pierwszym proboszczem oraz czuwa modlitewnie nad nawiedzaniem naszych domów przez Matkę Bożą w Jej Jasnogórskim Obrazie.
28.06.1991 r. – nominację na kolejnego, czwartego proboszcza otrzymuje ks. Ryszard Winiarski, dotychczasowy wikariusz. W związku z erekcją Parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia zmieniają się granice naszej Parafii. Powołana zostaje Rada Duszpasterska. Rozpoczynają i kończą się zasadnicze prace przy rozbudowie kościółka. Wyremontowana zostaje kaplica cmentarna. Parafia odzyskuje grunty zagarnięte przez państwo. Wybudowano budynek, w którym rozpoczyna działalność kuchnia dla ubogich. W pobliżu kościoła wzniesiono pomnik Chrystusa Króla.
   Ks. Ryszard Winiarski zapisuje się w sercach parafian jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz, z którym wierni Parafii weszli w III Tysiąclecie.
11.07.2004 r. – parafię obejmuje ks. Roman Skowron, który skutecznie kontynuuje i znacznie rozszerza front inwestycyjny wewnątrz świątyni i wokół niej. I tak: wybrukowano alejki, zmodernizowano wejścia, odrestaurowano kapliczki i mur ogrodzeniowy, zasadzono zieleń. Wewnątrz świątyni: wykonano wiele prac wentylacyjnych, ocieplono strop, zmodernizowano zakrystię, ocieplono siedziska ławek, zabezpieczono narożniki ścian, wykonano nowe klęczniki i konfesjonał. Dokonano gruntownej modernizacji pomieszczeń kuchni dla ubogich, wykonano gruntowny remont budynku plebanii. Kilkakrotnie zwiększyła się liczba osób korzystających z posiłków kuchni dla ubogich. Priorytetowym i rozpoczętym zadaniem jest uporządkowanie cmentarza i procedur związanych z pochówkiem.
   Z duchowym przesłaniem ks. Romana Skowrona wierni Parafii starali się odpowiedzieć na wezwanie Boga do świętości poprzez modlitwę, adorację, udział w sakramentach i dobre uczynki podczas Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w dniach 7–8.08.2005 r. Nawiedzenie obrazu poprzedziły rekolekcje prowadzone przez Ojców Paulinów z Jasnej Góry. Rodziny naszej Parafii przyjmują do chwili obecnej obraz Matki Bożej ucząc się wierności Jezusowi, wytrwałości w codziennych obowiązkach, aby wszystko oddać Bogu – tak jak powiedziała Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa twego”.