Parafia pw. Trójcy Przenaj�wi�tszej w Krasnymstawie

Menu:

Adres:
Ul. Okrzei 38
  • 22-300 Krasnystaw
  • tel:(82) 576-65-95
  •                                           
  •     
  •     Stronę prowadzi:
a.studio
   
    Copyright © 2011
Cmentarz objęty jest wyszukiwarką osób pochowanych
(kliknij logo aby otworzyć)
wyszukiwarka GROBONET

Administracja cmentarza rzymskokatolickiego
w Krasnymstawie

        adres: ul. Okrzei 38, 22-300 Krasnystaw
(w budynku kuchni dla ubogich „Matki Teresy”)
  Zarządca cmentarza p. Mirosław Bielski
tel: 783-493-370
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00– 14.00, w soboty 8.00-12.00

   W biurze cmentarza załatwiane są sprawy związane z:
-Pogrzebem – przygotowanie grobu i obsługa w czasie pogrzebu
-Kopanie grobów, murowanie grobowców
-Montaż pomników
  Opłaty pokładnego (inaczej dzierżawa miejsca na cmentarzu, z których utrzymywany jest cmentarz: wywóz śmieci i inne prace porządkowe) Opłaty związane z wjazdem do montażu pomników i innych prac wykonywanych przy grobach. Każdy grób musi posiadać dysponenta grobu, to znaczy osobę figurującą w dokumentacji jako opiekun danego grobu. Każdy grób musi mieć aktualne opłaty za pokładne (pokładne musi być odnawiane co 20 lat, opłaty można rozłożyć na raty). Nie posiadanie aktualnych opłat lub nie odnowienie ich jest rownoznaczne z rezygnacja z danego grobu i może skutkować kasacją zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku, Dziennik Ustaw nr 47 z 22.11.1972.
  Nabożestwa na cmenatarzu odprawiane są przez wszystkie parafie krasnostawskie 1 i 2 listopada o godz. 1200 oraz w przeddzień Odpustu parafialnego tj. w sobotę przed Uroczystością Trójcy Przenajświętszej o godz. 1800 oraz w przeddzień Odpustu w parafii Matki Bożej Pocieszenia.
Na cmentarzu jest czynna kaplica, w której można przetrzymać ciało zmarłej osoby do kilk dni  (chłodnia).  W kaplicy można odprawiać nabozeństwo  związane z ostatnim pożegnaniem osoby zmarłej.

Więcej informacji


 1.Każdy grób musi posiadać opiekuna grobu, który za zgodą wszystkich uprawnionych i po dokonaniu ustalonych opłat („pokładne” – dzierżawa miejsca)  może stać się dysponentem grobu!
   2. Może być tylko jeden dysponent grobu. Aby takie prawo uzyskał należy zgłosić się do Biura Cmentarza przy Kuchni „Matki Teresy” przy plebanii Parafii „Trójcy Przenajświętszej”, ul. Okrzei 38. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14.00,  w soboty 8:00-12:00.
  3. Po upływie 20 lat każdy dysponent grobu jest zobowiązany ponowić „pokładne”, w przypadku nie ponowienia („pokładnego” - dzierżawy) Zarządca Cmentarza po upływie okresu ochronnego (tj. roku) może wykorzystać grób do ponownego pochówku. (Patrz przepisy Prawa Państwowego- Dz. U. 00.23.295). 
  4. Nasz cmentarz jest zabytkowy i jest pod ochroną konserwatora. Wszelkie prace na cmentarzu muszą byc uzgodnione z Zarządcą Cmentarza. Cennik opłat za usługi pogrzebowe i miejsce pochówku jest ustalony w porównaniu z cmentarzem komunalnym na Rońsku i cmentarzem komunalnym w Chełmie (przy ul. Mościckiego 57).
  5. Koszty wjazdu do prac na cmentarzu ponosi wykonawca usługi – pracy, a nie dysponent grobu – gdyż wykonawca zarabia na cmentarzu i może dopomóc w porządkach tj. w wywożeniu śmieci.
 6. Opłaty: Pokładne – dzierzawa za jedno miejsce, za miesiąc – 1,25 zł, – za rok 15 zł, – za 20 lat – 350 zł Koszt wywiezienia i załadunku śmieci + utylizacja na wysypisku w 2022 r wyniósą 105 tys
  7. Kaplica cmentarna:  Przygotowana jest, by w niej mogły się odbywać pożegnania z bliskimi, którzy odeszli do Pana.