Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie

Menu:

Adres:
Ul. Okrzei 38
  • 22-300 Krasnystaw
  • tel:(82) 576-65-95
  •                                           
  •     
  •     Stronę prowadzi:
a.studio
   
    Copyright © 2011
                     Ogłoszenia duszpasterskie                   

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA
25 października 2020

Przeżywamy dziś rocznicę poświęcenia naszego kościoła, czyli dnia, w którym ten budynek został przeznaczony wyłącznie do kultu Bożego. To święto naszej wspólnoty, która gromadzi się w tej świątyni. To jej obrazem jest nasz kościół parafialny. W języku polskim mamy jedno słowo na określenie budynku, w którym gromadzi się wspólnota, jak i na określenie samej tej wspólnoty, którą tworzą osoby gromadzące się w tej świątyni. Jest to Kościół. Obrzęd poświęcenia ołtarza i kościoła tak określa tę wspólną zależność: „Jako widzialna budowla, dom ten jest szczególnym znakiem Kościoła pielgrzymującego na ziemi i obrazem Kościoła przebywającego w niebie”. Zechciejmy zatem dziękować Bogu za dar zarówno miejsca, gdzie możemy się gromadzić, jak też przede wszystkim za to, że możemy być częścią Jego rodziny, przynależeć do Mistycznego Ciała Chrystusa.

1. W Niedzielę (1 listopada) przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one odprawione według porządku niedzielnego:  7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
                                            
2. W tę Uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego Świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.

3. W tych dniach listopadowych w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia  i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

4. W Poniedziałek (2 listopada) we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w naszym kościele zostaną odprawione
Msze Święte w godzinie: 7.30, 9.00, 12.00, 17.00                                    
5. We wszystkie  dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar –odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 
6. Zapraszamy do kwesty na cmentarzu w dniach: 31 listopada (sobota), 1 listopada (Niedziela), 2 listopada (Poniedziałek). Będziemy kwestować na dalsze prace na cmentarzu , na dalsze alejki poprawę wyglądu, na kolejne prace. Prosimy o pomoc do kwesty : prosimy  osoby starsze, ze wspólnot i grup  parafialnych, wszystkich Ludzi Dobrej woli.

7. Wszyscy, którzy chcą pomóc  w kweście -proszę zgłosić się do zakrystii

8. Kartki Wypominkowe i  koperty na dany dzień. Na Ołtarzu „św. Teresy od Dzieciątka Jezus” od 1-15 listopada i na Ołtarzu „św. Andrzeja Boboli”  od 16 - 30 listopada.   

W listopadzie  codziennie przed Mszą Świętą o godz. 17.00  -  Różaniec wypominkowy -  we wszystkie dni będzie   o godz. 16.20 .

Na kartkę wpisujemy imiona, nazwiska naszych zmarłych i razem z kopertą na dzień, kiedy chcemy się razem modlić  kładziemy na tacę, w zakrystii  u siostry lub  w kancelarii.  

9. Intencje Mszalne na ten tydzień są wywieszone na tablicy ogłoszeń

Prasa katolicka: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”,     

10. W piatek (30 pażdziernika) – jak każdego 30 dnia miesiąca modlitwy za wstawiennictwem Bł. Ks. Zygmunta Pisarskiego naszego rodaka. Zapraszamy na Mszę św.  o godz. 17.00 .  

10.  W zakrystii są do nabycia kalendarze Maryjne na 2021 rok.

11. Nie ma spotkania z młodzieżą która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania aż do odwołania (do momentu, kiedy młodzież, pójdzie do Szkoły)

Solenizantów i jubilatów i wszystkich przeżywających różne uroczystości osobiste czy rodzinne w tym  tygodniu -  pragniemy zapewnić o naszej życzliwości i modlitwie przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia.
            
Zmarłych parafian polecamy Bożemu miłosierdziu.
Śp. Janina Dyndur z ul. Okrzei 20
Śp. Danuta Piróg z ul. Okrzei 42
Śp. Teresa Kurkiewicz z ul. Głowackiego 4
Śp. Irena Krukowska z Zamościa


starsze