Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie

Menu:

Adres:
Ul. Okrzei 38
  • 22-300 Krasnystaw
  • tel:(82) 576-65-95
  •                                           
  •     
  •     Stronę prowadzi:
a.studio
   
    Copyright © 2011
Wspólnoty Neokatechumenalne              

Droga Neokatechumenalna została zdefiniowana przez Jego Świątobliwość Jana Pawła II jako itinerarium (przewodnik) formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów współczesnych.

Pozostaje ona w służbie Biskupowi jako jeden ze sposobów diecezjalnej formacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary.

Neokatechumenat, czyli katechumenat pochrzcielny skierowany jest do:

- tych, którzy pragną pogłębić swoją wiarę i prowadzić ją ku dojrzałości

- tych, którzy nie byli wystarczająco ewangelizowani i katechizowani

- tych, którzy oddalili się od Kościoła

- tych, którzy pochodzą z innych wyznań chrześcijańskich, lub byli nieochrzczeni

W centrum Katechumenatu znajduje się przepowiadanie Kerygmatu (Dobrej Nowiny), który prowadzi do przemiany życia moralnego i nawrócenia.

Neokatechumenat opiera się na trzech podstawowych elementach (trójnogu) życia chrześcijańskiego: Słowo Boże, Liturgia i Wspólnota.

Rozpoczęcie Drogi Neokatechumenalnej w parafii – na zaproszenie proboszcza - inicjuje cykl katechez, zwanych katechezami początkowymi głoszonymi przez katechetów świeckich wraz z prezbiterem. Uczestnicząc w nich mogą dorośli i młodzież.


Inicjatorami Drogi Neokatechumenalnej są Kiko Argüello  (który jest odpowiedzialnym),  Carmen Hernández (osoby świeckie), a także prezbiter o. Mario Pezzi.


Papież Benedykt XVI z założycielami drogi neokatechumenalnej Kiko Argüello,Carmen Hernández oraz ojciec Mario Pezzi.

Inicjatorzy Drogi rozpoczęli swoją działalność w roku 1964 wśród mieszkańców baraków ze slumsów na przedmieściach Madrytu, gdzie powstały pierwsze wspólnoty wśród ludzi bardzo ubogich.

Seminarium Redemptoris Mater w Warszawie

Droga stopniowo rozprzestrzeniała się w diecezjach całego świata. Obecnie na pięciu kontynentach, w 105 krajach istnieje około 20 tys. wspólnot (każda liczy od 20 do 40 osób).

W Polsce pierwsze wspólnoty powstały w 1975r. w Lublinie. Do Krasnegostawu Droga Neokatechumenalna dotarła w 1986r. W Parafii Trójcy Przenajświętszej, gdzie proboszczem był ks. Marcin Jankiewicz, powstała I wspólnota. Pierwsze katechezy głosili katechiści z Lublina - Marcin i Anna Różkowscy, Wojciech i Iwona Rajterowie, oraz O. Marian Masłowski. Obecnie istnieją trzy wspólnoty, którymi opiekują się ks. proboszcz Roman Skowron i ks. Adam Janczara.


Uczestnicy pierwszych katechez - konwiwencja założeniowa 1985r. Kazimierz Dolny.


Uczestnicy pierwszych katechez - konwiwencja założeniowa 1985r. Kazimierz Dolny.


Uczestnicy katechez - konwiwencja założeniowa 1991r. Krasnobród.

Uczestnicy katechez – konwiwencja załozeniowa Łabunie 1992r.

Uczestnicy katechez – konwiwencja załozeniowa Łabunie 1992r.

Ekipa katechistów podczas konwiwencji założeniowej w Łabuniach.

Agapa pożegnalna z księdzem Ryszardem Winiarskim.

Agapa pożegnalna z księdzem Ryszardem Winiarskim.


Eucharystia, której przewodniczy ksiądz Bogusław Marzęda.

Eucharystia, której przewodniczy ksiądz Adam Janczara.

W Krasnymstawie co najmniej raz w roku (w adwencie lub wielkim poście) głoszone są katechezy.

do góry