Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie

Menu:

Adres:
Ul. Okrzei 38
  • 22-300 Krasnystaw
  • tel:(82) 576-65-95
  •                                           
  •     
  •     Stronę prowadzi:
a.studio
   
    Copyright © 2011
                                Aktualności                                 


8 kwietnia przypada przeniesiona w tym roku z 25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci – domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Boga nad tym darem nie ma władzy. Jutro porządek Mszy Świętych w naszym kościele: 7.00, 9.00, 17.00. Zapraszamy i zachęcamy chętnych do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. (na każdej Mszy św.)

                                                                 


Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest centrum roku liturgicznego, jego punktem kulminacyjnym, źródłem i szczytem tego, co celebrujemy w ciągu całego roku. Niech ta myśl szczególnie nam towarzyszy, gdy będziemy się spotykać w gronie rodzinnym czy wśród przyjaciół. Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Niech nasze życie będzie nieustannym świadectwem dawanym Temu, który w nas pokonuje wszelkie zło i grzech i prowadzi nas do zwycięstwa. Wszystkim naszym parafianom i osobom przebywającym tu gościnnie życzymy pogodnego i pełnego Bożego błogosławieństwa przeżywania nie tylko tych świątecznych dni, lecz całego okresu paschalnego, który wielkanocną radość rozciąga na 50 dni – aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
                                                                 

Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii.


                                                                 


19 marca będziemy obchodzić Uroczystość św. Józefa. Spełnił on szczególną rolę wobec Pana Jezusa, będąc Jego opiekunem. W tym dniu będziemy się szczególnie modlić za ojców i opiekunów rodzin. Niech św. Józef wyprasza każdemu z nich łaskę dobrego spełniania powierzonych mu obowiązków troski o rozwój i świętość własnej rodziny i innych osób powierzonych ich opiece. Wstawiennictwu św. Józefa będziemy również powierzać wszystkie osoby noszące jego imię. Msze św. o godz: 7.00, 9.00, 17.00   

                                                                 

Trzecia niedziela Wielkiego Postu, którą przeżywamy, wprowadza nas ponownie na drogę katechumenatu. Poprzez słowo Boże, które jest do nas skierowane w liturgii słowa, jesteśmy zaproszeni do pogłębienia naszej refleksji na temat chrztu, który przyjęliśmy. Zastanówmy się zatem, czym jest dla nas przynależność do Kościoła i jak w konkrecie życia wyznajemy naszą wiarę.
Rekolekcje Wielkopostne od czwartku (14 marca)- Rozpoczęcie na Mszy św. o godz. 17.00 – do Piątej Niedzieli Wielkiego Postu (17 marca).
W sobotę (16 marca) -dzień spowiedzi w ciszy
                                                                 
1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych.

O godz. 17.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny i w intencji żołnierzy Wyklętych i ich rodzin

                                                                 
Fioletowy kolor szat liturgicznych wskazuje nam na to, że rozpoczęliśmy nowy okres roku liturgicznego, jakim jest Wielki Post. Jest to czas pokuty i przemiany własnego życia. Zwłaszcza w pierwszej części tego okresu, tj. do piątej niedzieli Wielkiego Postu, jesteśmy zachęcani do tego, by szczególnie skupić się na nawróceniu, zmianie naszego postępowania. Każdy z nas ma jakieś dziedziny swojego życia, które wymagają uporządkowania, zmiany zwyczajów czy nawyków. Może to dotyczyć ilości spożywanych pokarmów, ale też wynoszenia się nad innych, łakomstwa w sferze duchowej, pragnienia bycia lepszym, doskonalszym itp. Być może mamy kłopot z opanowaniem gniewu lub też okazywaniem uczuć. Może trapi nas lenistwo, niechęć do wypełniania podjętych zobowiązań z jednoczesnym oddawaniem się pracom, które sprawiają nam przyjemność. Same w sobie mogą one być dobre i mogą być środkiem do osiągnięcia wewnętrznej równowagi, tylko trzeba zobaczyć, czy nie podejmujemy ich w niewłaściwym czasie.

Wielki Post
W najbliższą środę, 14 lutego rozpoczniemy okres przygotowania do świąt Wielkanocnych, czyli  Wielki Post. Msze św. w Środę Popielcową w naszym kościele z obrzędem posypania głów popiołem  będą odprawiane  w następującym porządku: 7.00, 9.00, 12.00, 17.00. Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły: wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy (trzy posiłki) obowiązuje od 18  do 60 roku życia. Oznacza to, że w ciągu dnia możemy spożyć wyłącznie jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa niepełne. Obowiązek ten nie dotyczy osób chorych.
                                                                 

Przygotowujemy się do Światowego Dnia Chorego który przypada w niedzielę 11 lutego. Msza św. w intencji chorych, cierpiących, osób starszych będzie o godz. 12.00.   Na tej Mszy św. jak również na Mszach o godz. 7.30, 9.00, 12.00 i 17.00 będzie udzielany Sakrament Namaszczenia Chorych. Prosimy  o pomoc ludziom chorym, starszym z naszych rodzin w dotarciu do kościoła. Prosimy także o zgłoszenie tych osób, które nie mogą przyjść do kościoła- ich odwiedzimy z sakramentami  w ich domach
                                                                 

Święto Ofiarowania Pańskiego
W czwartek (2 lutego) - Święto Ofiarowania Pańskiego. Msze św. o godz. 7.00, 9.00 i 17.00. Na Msze św. przynosimy z domu gromnice! W tym dniu szczególnie czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. W zakrystii u siostry będzie  można nabyć świece – gromnice  
                                                                   Zakończyliśmy Wizytę Duszpasterską. Przekazane błogosławieństwo niech chroni nasze domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia. Bóg zapłać wszystkim za otwarte drzwi waszych mieszkań i domów, dziękujemy za pomoc, za wspólną modlitwę, za życzliwość,  za wsparcie finansowe naszej Parafii. Ofiary które złożyliśmy są przeznaczone na prace przy Kościele –na dalsze układanie kostki na cmentarzu.   
Jeżeli jednak, ktoś chciałby jeszcze wizyty kapłana w domu, to proszę zgłosić się do zakrystii lub kancelarii parafialnej, aby umówić dzień i godzinę kolędy.  
                                                                            
PARAFIA W DANYCH I STATYSTYKACH
Liczba wiernych w parafii: 2886
Liczba ochrzczonych dzieci: 100
Liczba par zaślubionych: 30   
Liczba osób zmarłych: 40
Dnia  11.06. Sakrament Bierzmowania przyjęło młodzieży: 55
W roku 2014 udzielono komunii świętej: 150 tysięcy
Regularnie na Msze święte niedzielne uczęszcza osób: 1196
co stanowi: 42%
Do Komunii świętej przystępuje osób: 820
co stanowi: 69%
DZIĘKUJEMY PANU BOGU ZA:
Chór - siostry Organistki Teresy 40 osób
Zespół „Frajda” – Pani Jadwigi Litkowskiej 15 osób
Schola dziecięca „ Frajda Junior” - Pani Jadwigi Litkowskiej 20 osób
Zespół młodzieżowy „Sisters” – Pani Justyna i Ola
Ministrantów i lektorów  22 chłopców
Nadzywczajnych Szafarzy Komunii św. - P. Mirosław Bielski, Mariana Kasprzak, P. Henryk Milewski,  P. Andrzej Kwiatkowski
Kółka Różańcowe 6 kółek po 20 osób
Ruch Rodzin Nazaretańskich 7 kobiet
Wspólnoty Neokatechumenalne 70 osób
Radę Duszpasterską 21 osób
Grupa Modlitewna „Margaretka” 25 osób
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 20 osób
                                                                                            
                    Nasza parafia:                                                                       
Parafia liczy 3306 wiernych.
Proboszcz Parafii – ks. Roman Skowron
Wikariusz Parafii – ks. Radosław Wójcik
Pracują 3 siostry Franciszkanki Rodziny Maryi
Posługuje 5 Szafarzy Komunii Św.
Do Mszy Św. 17  ministrantów i 5 lektorów
Przy Parafii działają: Rada Duszpasterska, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Kółka Różańcowe (6  skupiających dorosłych i 2 dziecięce), Chór Parafialny,  Schola dziecięca „Frajda Junior” i Schola młodzieżowa "Frajda"  2 wspólnoty  neokatechumenalne.
Parafia prowadzi Kuchnię dla ubogich im. Matki Teresy z Kalkuty wydając ok. 300 posiłków  dziennie. 

  Plany na najbliższą przyszłość:
  - dalsze prace przy porządkowaniu cmentarza
  - dalszy wystrój wnętrza świątyni (ołtarz główny)
  -  wieżyczka na kościele, dzwonnica.   | Parafia Krasnystaw | kościół | kościółek | trójca | pw Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie |